Avjämningsbalk

Avjämningsbalk

s23007210-45985.jpg

Infästning S1 Bredd 2500 mm Vikt 430 kg

avjämningsbalk 2

s2300856-75924.jpg

infästning S1 bredd 3000 mm rulldiameter 325 mm

avjämningsbalk 3

avjamningsbalk_3-125162.jpg

Infästning S-60 Bredd 2500 mm Rullens diameter 325 mm Vikt 520 kg

Avjämningsbalk 4

p1000147-133903.JPG

Infästning stora BM Rulle 325 mm Utrustad med skrapa Bredd 3500 mm Vikt 1500 kg

Avjämningsbalk 5

avjamningsbalk_5-125163.jpg

Infästning BM 4200/B-27 Bredd 3000 mm Utrustad med skrapa Vikt 1550 kg

Avjämningsbalk 6

avjamningsbalk_6-125164.jpg

Infästning kombi BM/S-60 Bredd 2700 mm Vikt 800 kg

Avjämningsbalk 7

nr-7-avjamningsbalk-s-45-bredd-2000-mm-vikt-400-kg-rulle-240-mm-123099.jpg

Infästning S-45 Bredd 2000 mm Vikt400 kg

Avjämningsbalk 8

nr-6-avjamningsbalk-s-1-bredd-2500-m-m-vikt-640-kg-rulle-325-mm-123098.jpg

Infästning S-1 Bredd 2500mm Vikt 640 kg

Avjämningsbalk 9

avjamningsbalk_9-125165.jpg

Infästning S-60 Bredd 1500 mm Vikt 380 kg

Avjämningsbalk 10

avjamningsbalk_10-125166.jpg

Infästning S-70 Bredd 2500 mm Rulle dia 325 mm Vikt 600 kg

Avjämningsbalk 11

avjamningsbalk_11-125167.jpg

Infästning S-40 Bredd 2000 mm Vikt 190 kg

Avjämningsbalk 12

p1000149-134044.JPG

Infästning stora BM Bredd 2800 mm Vikt 1500 kg Utrustad med skrapa samt rulle diameter 325

Avjämningsbalk 13

avjamningsbalk_13-125169.jpg

Infästning S-45 Bredd 1800 mm Diameter rulle 245 Vikt 350 kg

Avjämningsbalk 14

avjamningsbalk_14-125170.jpg

Infästning S-45 Bredd 800 mm Diameter rulle 245 mm Vikt 210 kg

Avjämningsbalk med skopa

nr-5-avjamningsbalk-med-skopa-infastning-s-60-bredd-2000-mm-vikt-410-kg-123097.jpg

Avjämningsbalk med skopa Infästning S-60 Vikt 410 kg Bredd 2000 mm

Avjämningsbalk 15

avjamningsbalk_15-125171.jpg

Infästning SMS Trima Bredd 2500 mm Rulle dia 170 Vikt 350 kg

Avjämningsbalk 16

p1000063-129314.JPG

Infästning S-60 Bredd 2500 mm Vikt 680 kg Rulle dia 325mm Utrustad med skrapa samt räfsa

Avjämningsbalk 17

p1000145-133336.JPG

Med skopa Infästning S-60/S-70 Vikt 950 kg Bredd 2800 mm

Avjämningsbalk 18

p1000151-134083.JPG

Infästning kombi stora BM / S-1 Bredd 3000 mm Längd 2300 mm Vikt 1440 kg Utrustad med rulle dia 300

Avjämningsbalk 19

p1000159-134994.JPG

Infästning S-60 Bredd 2500 mm Vikt 600 kg Skopa 15 mm plåt